De voor- en nadelen van een goedkope autoverzekering

Het aankopen van een auto gaat in de praktijk steevast gepaard met een niet onaanzienlijke hoeveelheid aan kosten. In eerste instantie is er uiteraard het aankopen van de auto zelf. Dat is echter nog lang niet alles. Niet alleen moet je namelijk je auto aankopen, daarnaast dien je ook rekening te houden met het afsluiten van een autoverzekering. Omdat veel mensen reeds aardig hebben geïnvesteerd in het aankopen van hun gloednieuwe voertuig spreekt het voor zich dat men de extra kosten graag zoveel mogelijk zal willen beperken. Toch is het afsluiten van een echt goedkope autoverzekering niet zomaar altijd automatisch de beste keuze. Wij hebben de verschillende voor- en nadelen alvast even voor je op een rijtje gezet!

            Wat zijn de voordelen van een goedkope autoverzekering?

Laat ons in eerste instantie even kijken naar de voordelen waar je op kan rekenen bij het afsluiten van een goedkope autoverzekering. Voor heel veel mensen is de premie die men moet betalen voor de verzekering voor hun auto eigenlijk het enige waar men naar kijkt. Dit betekent concreet dat de exacte dekkingen die worden aangeboden nog wel eens over het hoofd kunnen worden gezien. Hoe dan ook, kies jij ook voor het afsluiten van de meest goedkope autoverzekering die je op de markt terug kan vinden? Dan zal je de hieronder terug te vinden voordelen aan de lijve kunnen ondervinden!

               1.) Je betaalt de laagst mogelijke periodieke kosten

In eerste instantie zal je met een goedkope autoverzekering natuurlijk altijd kunnen rekenen op de laagst mogelijke kosten voor het verzekeren van je voertuig. Door het afsluiten van louter en alleen de eenvoudige WA-verzekering zorg je er dus in de praktijk voor dat je voldoet aan de geldende, wettelijke verplichting, maar dan wel zonder dat je daarvoor geconfronteerd wordt met hoge periodieke kosten. Hoe dan ook, wil je graag de kostprijs van je autoverzekering zoveel mogelijk drukken? Dan is het zeker de moeite waard om gewoon de meest eenvoudige WA-verzekering voor je auto af te sluiten.

               2.) Voor zeer veel mensen is een goedkope autoverzekering voldoende

Bovenstaand voordeel heeft vooral betrekking tot mensen die ervoor hebben gekozen om een tweedehandse auto aan te kopen die over een lage waarde beschikt. Zij hoeven helemaal geen beperkte of volledige cascoverzekering af te sluiten. De hoogte van de premie weegt in dat geval namelijk wellicht helemaal niet op tegen de vergoeding die men bij een schadegeval zou kunnen ontvangen van de verzekeraar.

               3.) Je kan extra geld opzij zetten voor eventuele problemen met je auto

Het derde voordeel heeft wederom te maken met het feit dat je met de keuze voor een echt goedkope autoverzekering ook altijd kan rekenen op een mooi bedrag dat je opzij kan zetten. Dat is voor veel mensen belangrijk, want het spreekt voor zich dat een auto op een bepaald ogenblik ook te maken kan krijgen met een zeker defect. Een dergelijk defect moet dan vaak zo snel mogelijk verholpen kunnen worden, niet in het minst omdat men anders met het probleem zit dat men bijvoorbeeld niet meer naar het werk kan rijden, etc.

Veel mensen zijn genoodzaakt om een deel van hun spaargeld zelf te investeren in de auto die ze wensen aan te kopen. Enkel en alleen op die manier is het namelijk mogelijk om de financiering voor hun voertuig rond te krijgen. Dat lijkt in de praktijk geen probleem te zijn, maar ook nieuwe auto’s kunnen op een bepaald ogenblik geconfronteerd worden met problemen. Door het afsluiten van een goedkope autoverzekering moet je dan wel voor het merendeel van de kosten zelf opdraaien, maar het wordt wellicht wel eenvoudiger mogelijk om periodiek een leuk bedrag opzij te kunnen zetten. Ook dit is in de praktijk uiteraard geen onbelangrijk voordeel waar je graag bij stil zal willen blijven staan.

            Met welke nadelen dien je rekening te houden?

Naast bovenstaande voordelen spreekt het voor zich dat er bij het afsluiten van een goedkope autoverzekering ook enkele nadelen bestaan waar je aandacht aan zal willen besteden. Het afsluiten van een goedkope autoverzekering mag dan op het eerste zicht zeer aanlokkelijk lijken, in de praktijk dient er rekening mee te worden gehouden dat deze niet voor iedereen de beste keuze is. Wat namelijk bijvoorbeeld te denken van de situatie waarin u ervoor heeft gekozen om een dure, nieuwe auto aan te kopen? Dan zal deze natuurlijk zo goed mogelijk verzekerd dienen te worden. Hoe dan ook, bij het afsluiten van een goedkope autoverzekering kan je in de praktijk geconfronteerd worden met de onderstaande nadelen.

               1.) Je auto kan niet op gepaste wijze worden verzekerd

Het belangrijkste nadeel van een goedkope autoverzekering afsluiten heeft te maken met het feit dat op die manier je auto wellicht niet op de meeste gepaste wijze kan worden verzekerd. De mate waarin dit al dan niet het geval is, is in de praktijk echter wel altijd afhankelijk van het voertuig in kwestie. Heb je bijvoorbeeld een voordelige tweedehandse auto aangekocht? In dat geval kan de goedkope WA-verzekering voldoende zijn. Dat geldt eigenlijk niet of in ieder geval slechts in veel mindere mate voor mensen die hebben geïnvesteerd in het aankopen van een gloednieuwe, dure wagen. Voor hen zal een standaard, goedkope autoverzekering dan ook meer dan waarschijnlijk niet voldoende zijn.

               2.) Bij een hoog eigen risico lopen de eigen kosten al snel op

Eén van de bekendste mogelijkheden om de kostprijs van een autoverzekering te doen zakken heeft betrekking tot het eigen risico dat bij elke autoverzekering van toepassing is. De standaard verzekeringspremie die in rekening wordt gebracht voor een dergelijke verzekering wordt altijd bepaald aan de hand van het eigen risico dat wordt gehanteerd. Als verzekeringnemer kan je twee dingen doen. In eerste instantie kan je uiteraard gewoon akkoord gaan met het voorgestelde eigen risico van de verzekeraar, maar je kan deze ook naar wens laten verlagen. In het laatste geval betekent dit een voordeliger uitvallende premie. Let wel, je moet er wel bij stil blijven staan dat de schade die je zelf moet betalen bij een schadegeval daardoor een stuk hoger kan komen te liggen.